Onderzoek naar natuurlijke polymeren voor de sanering van zeswaardig chroom

natuurlijke polymeren voor de sanering van zeswaardig chroom
Twitter
LinkedIn
E-mail

Industrieën over de hele wereld vertrouwen op chroom voor een reeks toepassingen. Zeswaardig chroom (CrVI) vormt echter een groot probleem vanwege de toxiciteit ervan. Dat is waar natuurlijke polymeren voor de sanering van zeswaardig chroom in beeld komen. 

Deze duurzame materialen bieden een veelbelovende oplossing om deze vervuilende stof uit ons water te verwijderen. Zie je, conventionele methoden voor het verwijderen van zware metalen zoals Cr(VI) uit afvalwater kunnen kostbaar zijn, tonnen energie vergen en zelfs gevaarlijker afval opleveren.

Dat is de reden waarom het zoeken naar duurzamere methoden om deze verontreinigende stof uit ons water te verwijderen van cruciaal belang wordt.

Naarmate het bewustzijn groeit over het belang van milieubescherming en duurzaamheid, zoeken wetenschappers en ingenieurs naar efficiënte, milieuvriendelijke en betaalbare alternatieven.

Natuurlijke polymeren voor de sanering van zeswaardig chroom, vink deze vakjes aan.

Inhoudsopgave:

Wat onderscheidt natuurlijke polymeren?

Natuurlijke polymeren hebben het verbazingwekkende vermogen om zich te binden met zware metaalionen zoals Cr(VI) in verontreinigd water. Dit bindingsproces vangt het zware metaal effectief op, waardoor wordt voorkomen dat het grote schade aanricht aan het milieu en aan levende organismen.

Laten we eerlijk zijn: met strengere milieuregels en toenemende publieke bezorgdheid is het vinden van een veilige en milieuvriendelijke optie voor de behandeling van industrieel afvalwater essentieel, en natuurlijke polymeren gaan de uitdaging aan.

Wat zijn natuurlijke polymeren precies?

Natuurlijke polymeren zijn materialen die bestaan ​​uit zich herhalende eenheden die in de natuur voorkomen, de zogenaamde monomeren. Velen zijn afkomstig van hernieuwbare bronnen en zijn ongelooflijk veelzijdig als het gaat om praktisch gebruik.

Dieper graven: de aantrekkingskracht van natuurlijke polymeren voor de sanering van zeswaardig chroom

Oké, dit is de reden waarom het gebruik van natuurlijke polymeren voor het verwijderen van Cr(VI) tegenwoordig een hot topic is in wetenschappelijk onderzoek:

 • Overvloedig en hernieuwbaar: Moeder Natuur voorziet ons van een overvloed aan deze polymeren – plantaardig en maritiem, noem maar op. Omdat ze op natuurlijke wijze uiteenvallen, breken ze, in tegenstelling tot veel synthetische materialen, na verloop van tijd af.
 • Lage toxiciteit en impact op het milieu: U hebt geen agressieve chemicaliën nodig als u natuurlijke polymeren gebruikt om de klus te klaren. In tegenstelling tot traditionele chemische methoden voor de behandeling van verontreiniging met zware metalen, zullen natuurlijke polymeren de toch al zware last van gevaarlijk afval die onze planeet teistert, niet vergroten.
 • Veelzijdigheid: Een van de leuke dingen van natuurlijke polymeren is dat ze kunnen worden aangepast. Wetenschappers en ingenieurs kunnen ze bijvoorbeeld manipuleren om zeer selectieve materialen te ontwerpen die gericht zijn op specifieke verontreinigende stoffen. Dit vermogen om ze aan te passen aan verschillende omstandigheden en zich te richten op verontreinigingen maakt ze nog krachtiger.
 • Kosteneffectieve oplossing: laten we het hebben over de praktische aspecten. Vergeleken met veel in de handel verkrijgbare adsorbentia of andere duurdere methoden voor het verwijderen van zware metalen, zijn deze polymeren budgetvriendelijker.

Onderzoek naar hun prestaties: batch- en kinetische studies van Cr (VI) -adsorptie en -verwijderingsefficiëntie

Wetenschappers en ingenieurs voeren laboratoriumtests uit, ‘batchstudies’ genoemd, om te zien hoe goed een bepaald materiaal onder bepaalde omstandigheden verontreinigende stoffen uit een oplossing opneemt. Bij het ‘adsorptievermogen’ gaat het om de maximale hoeveelheid verontreinigende stoffen die het polymeer kan vasthouden.

Een andere maatstaf die bij dit soort onderzoek wordt gebruikt, is de ‘verwijderingsefficiëntie’, die meet hoe goed een materiaal is in het volledig verwijderen van de verontreinigende stof uit de oplossing.

In het geval van natuurlijke polymeren voor de sanering van zeswaardig chroom spelen deze factoren een rol.

Polymeereigenschappen:

Het komt neer op het polymeer zelf – zaken als wat die zich herhalende monomeereenheden zijn, de 3D-opstelling (structuur) van het polymeer, hoe toegankelijk de interne structuur van het materiaal is (porositeit), en of er wijzigingen zijn aangebracht. naar het materiaaloppervlak.

Nemen Zeoturb, dat uitblinkt als het gaat om metaaladsorptie. Studies tonen aan dat dit uit de zee afkomstige polymeer veel van deze -NH bevat2 groepen hebben een sterkere aantrekkingskracht op metaalionen van zware metalen omdat ze interageren met dat vrije elektronenpaar op het N-atoom, waardoor het naar binnen wordt getrokken voor adsorptie.

Waterige oplossingsparameters:

Hierbij wordt gekeken naar de startconcentratie van Cr(VI) in het verontreinigde water. De pH, de temperatuur (die feitelijk de verwijderingsefficiëntie van sommige materialen voor bepaalde verontreinigende stoffen kan verhogen), de tijd dat het polymeer en het verontreinigde water samen rondhangen, en zelfs het bestaan ​​van andere concurrerende ionen die strijden om aandacht. Al deze punten spelen een rol.

Onthoud dit: de pH van de oplossing heeft een grote invloed op de ladingen van de adsorbentia. Het kan de beschikbare vormen van chroom (Cr) bepalen en een cruciale rol spelen bij het bepalen van de uiteindelijke effectiviteit van een natuurlijk polymeer bij de sanering van zeswaardig chroom.

Impact van wijziging en verbetering:

Dat is waar de magie van “modificatie” schittert – het aanpassen van natuurlijke polymeren om nog betere adsorbers te worden.

Door te spelen met zaken als de poriënstructuur, door op reactieve groepen te slaan, polymeren te enten of door ze samen te voegen met nanomaterialen zoals nanodeeltjes van silicakrijgen onderzoekers en ingenieurs dat ‘verbeteringseffect’.

Ze creëren een sterkere aantrekkingskracht op zware metaalionen en verminderen de mate waarin die ionen uiteindelijk aan iets anders binden, waardoor een betere, snellere adsorptie mogelijk is.

Waarom “kinetische studies” ertoe doen: inzicht in de adsorptiesnelheid en de effectiviteit van het vastlopen van verontreinigende stoffen

Tegenwoordig draait het bij wetenschappers allemaal om het begrijpen van de ingewikkelde dans van natuurlijke polymeren met hun doelverontreinigende stoffen.

U wilt er zeker van zijn dat uw natuurlijke polymeren daadwerkelijk efficiënt zware metaalionen aantrekken.

Het lijkt een beetje op een tango; je moet goed begrijpen hoe soepel deze moleculen door de interne structuur van dat natuurlijke polymeermateriaal kunnen bewegen om zich te binden met actieve plaatsen binnenin voor adsorptie.

En om deze ‘kinetiek’ te evalueren, wenden ingenieurs zich tot verschillende modellen, die aanwijzingen onthullen over de mechanismen van het vastlopen van verontreinigende stoffen, knelpunten (snelheidsbeperkende stappen) in het adsorptieproces identificeren en de ‘adsorptiecapaciteit’ kwantificeren.

 • Onderzoek naar populaire kinetische modellen voor adsorptieprocessen: Om dit beter te begrijpen, gaan we verschillende kinetische modellen onderzoeken.
 1. De eenvoudige dans van het ‘pseudo-eerste-orde-model’: In dit basismodel is de adsorptiesnelheid slechts afhankelijk van één factor: de concentratie van verontreinigende stoffen in de oplossing op een bepaald moment.
 2. Meer complexiteit: voer het ‘pseudo-tweede-orde-model’ in: dit model zegt dat er een interactie plaatsvindt op het adsorberende oppervlak die bepaalt hoe snel die verontreinigende ionen zich hechten. Denk aan ‘chemische interacties’ – die krachten, of ze nu afkomstig zijn van tegengestelde ladingen, van vrije elektronen die paren vormen of van het uitwisselen van ionen – die bepalen hoe snel het adsorbens deze verontreinigende stoffen kan oppakken.
 3. Reizen door een polymeerdoolhof: navigeren door het ‘intradeeltjesdiffusiemodel’: hier schakelen we over naar hoe snel deze verontreinigende ionen door de poriën in die natuurlijke polymeerstructuur navigeren voordat ze die actieve locaties grijpen.

Het ontrafelen van de ingewikkelde details: functionele groepen van natuurlijke polymeren en saneringsmechanismen van zeswaardig chroom

de werking van natuurlijke polymeren voor de sanering van zeswaardig chroom liggen binnen de “functionele groepen” die langs de moleculaire structuur van de polymeren hangen.

Deze groepen zijn niet alleen maar omstanders; ze spelen een cruciale rol bij het vasthouden van verontreinigende stoffen zoals Cr(VI).

Laten we dus eens kijken hoe deze functionele groepen de leiding nemen als het gaat om de verwijdering van Cr(VI).

Soorten bindingen: het arsenaal aan functionele groepen van natuurlijke polymeren voor het vastleggen van Cr(VI):

 • De sterke greep van elektrostatische aantrekking:

Neem de functionele groepen die een positieve of een negatieve lading hebben.

Aminogroepen zijn bijvoorbeeld gewoonlijk positief geladen in water, terwijl carboxylgroepen negatief geladen zijn.

Geladen Cr(VI)-soorten zoals dichromaationen worden sterk aangetrokken voor adsorptie aan tegengestelde ladingen.

Wanneer deze krachten de overhand hebben, kunnen ze gemakkelijk van deze ‘elektrostatische aantrekkingskracht’ de meest prominente speler maken, en zelfs alle fancy redoxreacties overtreffen.

Denk er over na. Positief geladen aminogroepen (-NH3+) zijn gewone helden.

Onderzoekers ontdekken dat ze dol zijn op het aantrekken en binden van negatief geladen chroomoxyanionen (HCrO4- of Cr2O72-).

 • Teamwerk bij chelatie:

Laten we eens kijken wat er gebeurt als je meerdere van deze 'functionele groepen' hebt met vrije elektronenparen die rond dat natuurlijke polymeer hangen.

Dat is het moment waarop 'chelatie' om de hoek komt kijken: zware metaalionen die meerdere 'liganden' vinden om aan te haken voor een stabielere grip.

Denk aan de zuurstofatomen met vrije elektronenparen die voorkomen in -COOH, -OH en zelfs -SO3H-groepen.

Iedereen kan Cr(VI)-ionen gebruiken voor dit soort afvang van zware metalen.

 • Van partner wisselen in “Ion Exchange”:

Een andere intrigerende speler in de wereld van de sanering van zeswaardig chroom is deze ‘ionenuitwisseling’.

Bij dit proces worden natuurlijke polymeren zoals Zeoturb, a vloeibaar bio-organisch polymeer vlokmiddel met zijn reeks geladen groepen vervangt in wezen zijn eigen ionen door zware metaalionen.

De kationische groepen zoals het amine (âNH3+) groep in sommige natuurlijke polymeren trekt chroomkationen aan en wisselt deze uit, terwijl de anionische groepen zoals carboxylgroepen in alginaat aantrekkelijk zijn voor uitwisseling door chroomanionen.

Deze dans vindt plaats zonder het natuurlijke polymeer dramatisch te veranderen. De hoofdrolspeler hier is opnieuw een positieve oppervlaktelading. En als het ‘positief’ is, zal ionenuitwisseling de snelheidsbepalende stap worden voor de sanering van natuurlijk polymeer zeswaardig chroom.

De toxiciteit van chroom verminderen: Cr(VI) transformeren in minder schadelijk Cr(III):

Het gaat niet alleen om het vasthouden van die Cr(VI)-ionen.

Veel onderzoekers gaan nog een stap verder en werken eraan om het daadwerkelijk om te zetten in minder schadelijk Cr(III), waardoor het gemakkelijker verwijderbaar wordt.

Dat is waar het ware genie van natuurlijke polymeren voor de sanering van zeswaardig chroom naar voren komt.

 • “Redoxreacties” activeren:

Laten we dus teruggaan naar die veelzijdige functionele groepen op deze natuurlijke polymeren.

Sommigen kunnen gemakkelijk elektronen doneren of zelfs afpakken om een ​​verandering in de oxidatietoestand van chroom mogelijk te maken – een proces dat bekend staat als een ‘redoxreactie’.

Neem polymeren met -OH, -CHO en -COOH. Ze offeren graag elektronen op voor Cr(VI) om het terug te brengen tot het milieuvriendelijke Cr(III).

Deze verandering hangt vaak af van de omringende pH-niveaus van de waterige oplossing.

Als uit een onderzoek blijkt dat de uiteindelijke pH (na die chemische tango met het polymeer en de verontreinigende stof) hoger uitvalt dan 7, sluit zich ook ‘hydroxideprecipitatie’ aan.

Bij deze reactie reageren positief geladen metaalionen zoals Cr(III) met hydroxide (OH-) in het water, wat leidt tot dit neerslagproces.

Het proces visualiseren:

Denk er op deze manier over na en stel je voor dat een zwaar metaalion een van die griezelige natuurlijke polymeermaterialen tegenkomt.

Als je 'elektrostatische krachten' hebt die de leiding nemen, krijg je een oppervlakte-interactie van die verontreinigende ionen die zich hechten aan externe reactieve groepen op het polymeer.

Hoe weten we dat dit werkt?

Dit is wat er wordt gedaan om te bevestigen dat natuurlijke polymeren voor de sanering van zeswaardig chroom echt werken.

Gebruik maken van XPS en FTIR: oppervlaktemechanismen onderzoeken voor adsorptie van zware metalen door materialen op basis van natuurlijke polymeren

Onderzoekers hebben hard bewijs nodig om zeswaardig chroom aan te tonen
sanering. 

Ze gebruiken verschillende hulpmiddelen om te kijken hoe verontreinigende stoffen zich aan een oppervlak hechten of om veranderingen in die speciale ‘functionele groepen’ te identificeren en zelfs het traject van de transformatie van Cr(VI) naar zachter Cr(III) te volgen.

Hieronder vindt u meer informatie over twee technieken.

 • Het verbazingwekkende oog van “röntgenfoto-elektronenspectroscopie” of “XPS”:

Bij deze techniek laat u röntgenstralen schijnen. Wanneer die röntgenstralen tegen een object weerkaatsen en zich verspreiden, schoppen ze elektronen eruit ("foto-elektronenemissies" genoemd).

Het meten van de energie van die vrijgekomen elektronen kan onderzoekers specifieke inzichten opleveren.

Dat is de manier waarop die atomen aan het oppervlak met elkaar omgaan, identificeren tot welke elementen deze atomen behoren, en zelfs uitzoeken hoe die atomen elektronen delen of eraan vasthouden.

Dit soort analyse zou de oppervlaktelading en chemische modificaties van het natuurlijke polymeer na adsorptie aan het licht kunnen brengen.

Dit kan de efficiëntie van natuurlijke polymeren voor de sanering van zeswaardig chroom bevestigen door te onthullen hoeveel Cr(VI)- of Cr(III)-ionen zich aan dat polymeer hebben gehecht.

 • Een infraroodstraal laten schijnen met ‘Fourier-transform infraroodspectroscopie’, bekend als ‘FTIR’:

Laten we dus overschakelen naar een straal ‘infraroodlicht’.

Verschillende bindingen in deze chemische verbindingen schudden en trillen wanneer ze op een bepaalde manier worden belicht.

Wanneer die specifieke frequenties worden geadsorbeerd, zien wetenschappers een beeld van die interactie tussen die trillingsbindingen met infrarood licht.

Het is uniek (zoals een vingerafdruk), ze hebben met succes specifieke zware metaalionen gevangen (aangezien hun trillingssignalen na behandeling in het spectrum verschijnen).

Onderzoekers kunnen functionele groepsveranderingen in natuurlijke polymeren volgen na binding met zware metaalionen. 

Testen voor prestaties in de echte wereld – gebruik maken van continue stroomsystemen

Onderzoekers hebben manieren nodig om toepassingen in de praktijk te evalueren bij het gebruik van natuurlijke polymeren voor de sanering van zeswaardig chroom.

Een veel voorkomende opstelling is het laten stromen van water door een cilinder gevuld met dat materiaal dat verontreinigende stoffen vasthoudt (denk aan een luchtreiniger).

Onderzoekers houden bij hoeveel ionen er uiteindelijk doorheen gaan voor ontlading. Het geeft een beeld van hoe dit “adsorptiesysteem” omgaat met grootschalig continu gebruik in industriële waterbehandelingsprocessen.

Uw polymeren kiezen voor de Chromium Cleanup Crew

Bij deze verkenning wordt gekeken naar verschillende materialen die onderzoekers op de proef stellen.

Topkandidaten in de chemie van natuurlijke polymeren: een momentopname van spelers

 •  Zeoturb – Dit unieke natuurlijke polymeer is afkomstig uit het zeeleven. Uit onderzoek blijkt dat dit product efficiënt kan functioneren als biosorbens voor Cr(VI) en dat de oppervlakte van dit materiaal is toegenomen van 6.336 naar 13.521 mXNUMX.2/g na chemische activeringsbehandeling, waardoor het vermogen om Cr(VI) te verwijderen wordt verbeterd. De betaalbaarheid en unieke mogelijkheden zijn de reden waarom velen Zeoturb zien als een praktische oplossing voor de behandeling van zeswaardig chroom in afvalwater.
 • Alginaat: Je vindt dit materiaal overvloedig in zeekelp. Toen onderzoekers het verknoopten, ontdekten ze dat dit biologisch afbreekbare wonder een indrukwekkende selectiviteit biedt bij het richten op specifieke zware metaalionen.

Teamwerk benutten: samenwerken met anorganische bondgenoten voor verbeterde sanering

Laten we de verbazingwekkende veelzijdigheid van natuurlijke polymeren voor de verwijdering van zeswaardig chroom niet vergeten.

Neem ‘polymeercomposieten’. Ingenieurs verbeteren de actieve bindingsplaatsen waar de zware metalen aan kunnen blijven haken – je weet wel, waardoor een grotere capaciteit ontstaat.

Het helpt zelfs het gemak te verbeteren waarmee het materiaal kan worden verzameld, verwijderd en zelfs gerecycled nadat de behandeling is voltooid. Het is een overwinning voor prestaties en bruikbaarheid, een dynamisch duo.

Conclusie

Uiteindelijk bieden natuurlijke polymeren voor de sanering van zeswaardig chroom verschillende duidelijke voordelen ten opzichte van conventionele methoden: overvloed, kosteneffectiviteit en de broodnodige milieuvriendelijkheid.

Deze chroomabsorberende polymeren vertegenwoordigen, zoals Zeoturb, een veelbelovende grens op het gebied van duurzame waterbehandeling. Hun overvloed, biologische afbreekbaarheid en veelzijdigheid maken ze aantrekkelijke alternatieven voor de huidige behandelingsmethoden. 

Naarmate het onderzoek vordert, kunnen we efficiëntere, kosteneffectievere en milieuvriendelijkere oplossingen verwachten om het mondiale probleem van chroomverontreiniging aan te pakken.

De integratie van natuurlijke polymeren met innovatieve technologieën zoals microbiële brandstofcellen en de ontwikkeling van geavanceerde polymeercomposieten verleggen de grenzen van wat mogelijk is op het gebied van waterbehandeling. Deze benaderingen richten zich niet alleen op de onmiddellijke behoefte aan effectieve verwijdering van Cr(VI), maar sluiten ook aan bij bredere doelstellingen van duurzaamheid en terugwinning van hulpbronnen.

Naarmate we verder komen, zal de voortdurende verkenning en optimalisatie van op natuurlijke polymeren gebaseerde oplossingen een cruciale rol spelen bij het beschermen van onze watervoorraden en het verzachten van de milieueffecten van industriële activiteiten.

Door de kracht van de eigen materialen van de natuur te benutten, zetten we belangrijke stappen in de richting van een schonere, veiligere en duurzamere toekomst.

Neem vandaag nog contact op met de waterbehandelingsspecialisten van Genesis Water Technologies op +1 877 267 3699 of via e-mail op customersupport@genesiswatertech.com voor meer informatie over hoe natuurlijke polymeren zoals het vloeibare bio-organische vlokmiddel Zeoturb uw organisatie kunnen helpen bij het duurzaam behandelen van afvalwater met zeswaardig chroom.

Veelgestelde vragen over natuurlijke polymeren voor zeswaardig chroomsanering

Wat neutraliseert zeswaardig chroom?

Er zijn verschillende stoffen die giftig zeswaardig chroom in waterige oplossingen kunnen omzetten in een minder schadelijke vorm.

Reductiemiddelen met het vermogen om elektronen te doneren (denk aan krachtige antioxidanten), zoals ‘ferrosulfaat’, ‘natriummetabisulfiet’ en ‘natriumbisulfiet’, voeren vaak de leiding.

De pH (hoe zuur of basisch een oplossing is) van die waterige tango kan veranderen hoe effectief ze die zeswaardige chroomionen opnemen.

Het komt allemaal neer op het verleggen van de lading van Cr(VI) voor een milieuvriendelijkere exitstrategie.

Andere factoren die een rol spelen? Hoe geconcentreerd elke chemische speler is, en zelfs de omgevingstemperatuur, beïnvloedt hoe effectief en snel ze presteren.

Hoe zeswaardig chroom saneren?

Het saneren of verwijderen van deze problematische Cr(VI)-verontreiniging hangt af van verschillende technologieën en methodologieën om de lading op te vangen en soms zelfs te veranderen, zodat minder schadelijke emissies weer in het milieu terechtkomen. 

Hier is een glimp:

 1. “Adsorptie”: omvat het gebruik van specifieke materialen die zeswaardig chroom gemakkelijk aantrekken (en vaak vasthouden), en komt vaak voor in “zuiveringsinstallaties” voor de lozing van afvalwater. Onderzoekers maken gebruik van zowel ‘natuurlijke’ materialen, ‘synthetische materialen’ als zelfs levende organismen.
 2. “Ion Exchange”: Het draait hier allemaal om chemie. Denk aan die reactieve “functionele groepen” langs natuurlijke polymeerketens en vele door de mens gemaakte creaties – welnu, hier ruilen deze stoffen hun ionen met zeswaardige chroomionen voor effectieve opname.
 3. Schakelen, “chemische reductie”: Bij het verwijderen van zeswaardig chroom zijn vaak deze “reductanten” betrokken die hun elektronen aanbieden voor een minder giftige ladingsverandering naar driewaardig chroom (Cr3) 
 4. Moeder Natuur sluit zich aan bij de Clean Up Crew met “Bioremediation”: Wetenschappers hebben microben en zelfs schimmels ontdekt die trek hebben in dit gif. En het veld blijft bloeien met effectievere strategieën voor de inzet van deze levende wezens – denk aan MFC’s die zelfs het extra voordeel van energieopwekking bieden.

De ideale methode bepalen? Het komt neer op specifieke toepassingsomstandigheden, zoals hoeveel chroom we bestrijden, de andere aanwezige chemicaliën (die concurrerende ionen) en hoeveel kosten we kunnen absorberen om de verontreiniging met succes te behandelen.

Bedenk dat de “veilige verwijdering” van deze verontreinigende stoffen uit ons “industriële afvalwater (afvalwater) altijd de hoogste prioriteit heeft.