ESG-rapportagekaders: prioriteit geven aan wateruitdagingen voor duurzaam ondernemen

ESG-rapportagekaders

Wanneer bedrijven en hun consultants toezicht houden op een ESG rapportage kader, de hoofdfocus is duidelijkly naar hebben een positieve invloed op milieu-, sociale en bestuursfactoren. Elke categorie binnen deze ESG-programma’s have meerdere statistieken dat organisaties moet volgen.

Gemeen ESG-statistieken voor de categorie milieu zijn de uitstoot van broeikasgassen en afvalbeheer. Voor de sociale categorie omvatten bekende maatstaven arbeidsnormen en diversiteit. En als het op bestuur aankomt, is het gebruikelijk om rekening te houden met de samenstelling van het bestuur en de naleving van de regelgeving. Hoewel al deze statistieken absoluut in overweging moeten worden genomen, is a meer gefocust De nadruk begint te worden gelegd op watergerelateerde meetgegevens. Deze metrieken omvatten waterverbruik, waterhergebruik en watervervuiling, allemaal kan worden toegewezen innaar de milieucategorie.

Wna schaarste, micro-vervuilenmieren en opkomende verontreinigingen zijn prominente kwesties die van invloed zijn organisaties en gemeenschappen wereldwijd. ESG programma's zijn evoluerende naar prioriteren water uitdagingen. Voor deze initiatieven om succesvol te zijn moeten bedrijven en hun consultants overwegen om een ​​ESG in te voeren rapportage kader dat zich richt op de aanpak van waterproblemen.

Wat is een ESG Rapportage Kader?

Voor identificerenING de kritische punten van een ESG-kaderprogramma als het betrekking heeft op watervraagstukken, is het belangrijk om de definitie van de term te verduidelijken zelf.

Daarom een Het ESG-raamwerk, ook wel ESG-rapportageraamwerk genoemd, helpt bedrijven de rapportage en openbaarmaking van ESG-statistieken te standaardiseren. Cbedrijven gebruik van deze standaarden een duidelijk stappenplan hebben voor wat ze moeten doen en te bereiken doelen om het milieu positief te beïnvloedens waarin zij opereren, sociaalety in het algemeenen bestuurscategorieën.

Hoewel nuttig, ESG-plannen zijn doorgaans geen verplichte routekaartenis dat bedrijven moeten gebruiken.

OVaak adopteren bedrijven dit vrijwillig deze praktijken naar hun ESG-programma’s sturen tot succes.

ESG Voordelen voor Bedrijven

Nu de wateruitdagingen steeds prominenter worden, zijn er meerdere voordelen naar het aannemen van een ESG-rapportageraamwerk dat hierop inspeelt belangrijk strategisch en operationeel kwesties.

Duidelijk hebben richtlijn dat bedrijven helpt het waterverbruik te verminderen problemen zal hen in staat stellen het volgende te doen:

 • Voldoe aan de verwachtingen van investeerders en belanghebbenden om vertrouwen op te bouwen.

 • Voldoen aan de waterregelgeving zij strenger worden.

 • Vergroot de levensduur van hun bedrijf door ESG-risico's en -kansen te ontdekken.

 • Een concurrentievoordeel behalen door de toewijding van hun bedrijf aan duurzaamheid te tonen.

 • Standaardiseer de ESG-prestaties van hun bedrijf door duidelijke benchmarks te gebruiken die kunnen worden vergeleken met sectorgenoten.

 • Verkrijgen betere toegang tot kapitaal (omdat hoge prestaties nieuwe waterbewuste investeerders aantrekken).

As klimaatverandering en vervuiling verminder de watervoorraden terwijl water vraags toename, organisaties die stappen ondernemen om de wateruitdagingen te verzachten, zullen helpen de wereld zo goed mogelijk draaiende te houden – en dat zal een grote stap voorwaarts betekenen in de publieke belangstelling en in de relaties met investeerders.

De beste ESG-rapportagekaders voor watervraagstukken

Nu is het tijd om de drie te bespreken Populair ESG-rapportagekaders die gericht zijn op het milieu en in het bijzonder op watergerelateerde maatstaven.

1. Kader van de Climate Disclosure Standards Board (CDSB).

De CDSB-framework biedt een routekaart voor het rapporteren van meetgegevens over milieu en klimaatverandering. Momenteel maken 374 bedrijven in 32 landen en tien sectoren er gebruik van. Dit ESG-rapportageraamwerk richt zich op meerdere factoren, zoals klimaatgerelateerde risico's en kansen, de uitstoot van broeikasgassen, klimaatgerelateerde financiële rapportage en koolstofbeprijzing.

Als aanvulling op het raamwerk heeft de CDSB onlangs het Toepassingsleidraad voor watergerelateerde openbaarmakingen. this De gids is bedoeld om bedrijven te helpen watergerelateerde financiële informatie vrij te geven die investeerders nodig hebben. Met dit inzicht kunnen beleggers kapitaal inzetten dat de transitie van een bedrijf naar een veerkrachtige, duurzame en waterzekere economie bevordert.

2. Carbon Disclosure-project (CDP)

Dit ESG-rapportageraamwerk biedt organisaties een vragenlijst over verschillende milieugerelateerde maatstaven, waaronder watergebruik en klimaatverandering. Op basis van de resultaten van de vragenlijst ontvangen bedrijven een duurzaamheidsscore en inzichten over de vraag of zij te maken hebben met ESG-risico’s of -kansen. Over het geheel genomen de CDP-framework is een geschikt manier voor bedrijven en hun consultants om te zien hoe hun scores zich verhouden tot vergelijkbare bedrijven en waar nodig verbeteringen aan te brengen.

3. Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (VN SDG’s)

De VN SDG's zijn in 2015 ontwikkeld. Als mondiale doelstellingen zijn ze erop gericht een duurzamere toekomst voor iedereen te creëren over de wereld. Twee van de belangrijkste zaken die in de SDGs van de VN aan de orde komen, zijn klimaatactie en bescherming van het milieu. Sommige van de doelen die betrekking hebben op deze factoren zijn de volgende:

 • Het bieden van toegang tot betaalbare en schone energie

 • Bestrijding van klimaatverandering

 • Het vergroten van de beschikbaarheid en het duurzaam beheer van water en sanitatie

Als bedrijven de SDGs van de VN als hun ESG-raamwerk adopteren, zou dit een belangrijke rol kunnen spelen bij het vergroten van het beleggersvertrouwen, vooral omdat deis UN initiatief is wereldwijd bekend en gerespecteerd. Bedrijven zullen daar ook een betere kans op maken voorbereiding hun bedrijven aanpassen aan veranderende milieu uitdagingen en regelgeving.

Het juiste raamwerk kiezen

Elk van deze De ESG-kaders die in dit artikel worden genoemd, zullen een ESG-programma helpen watergerelateerde problemen aan te pakken. CBedrijven en hun consultants moeten nog steeds de tijd nemen om te overwegen welk specifiek rapportagekader het beste voor hen is. De beste manier om dat te doen is door een paar stappen te implementeren:

 • Begrijp de bedoeling van elk ESG-raamwerk om ervoor te zorgen dat het gekozen raamwerk aansluit bij het ESG-programma en de waterdoelstellingen van een bedrijf.

 • Beoordeel of bepaalde raamwerken het beste werken voor specifieke bedrijven en sectoren.

 • Onderzoek de regelgeving van de sector en het rechtsgebied van een bedrijf, zodat het gekozen ESG-rapportageraamwerk helpt aan de regelgeving te voldoen.

In sommige gevallen kunnen bedrijven en hun consultants tot de conclusie komen dat de implementatie van meer dan één ESG-raamwerk zal leiden tot een beter ESG-rapport voor belanghebbenden en investeerders. daarom het is prima om er meerdere te adopteren zoals nodig. De route die bedrijven en hun adviseurs kiezen zal eenvoudigweg afhangen van hoeveel watergerelateerde en milieudoelstellingen hun bedrijf moet halen en welke kaders hen zullen helpen de doelstellingen te bereiken.se initiatieven.

Hoe u ESG-naleving kunt bereiken

Eén ding bedrijven en hun adviserende ingenieurs moeten in gedachten houden na het kiezen van een ESG-raamwerk is de vraag of ze daar een basis voor hebben voldoen aan de eisen uit het raamwerk. Als een raamwerk vereist dat een bedrijf het waterverbruik terugdringt, de beschikbaarheid van water vergroot of de toegang tot schoon water garandeert, dan hebben bedrijven dat recht nodig metriek op zijn plaats om te slagen. Een van de beste puzzelstukjes die ze moeten oppakken is een partnerschap met water- en afvalwaterexperts.

At Genesis Watertechnologieën, we gebruiken innovatieve tools, technologieën en methoden om het succes van ESG-programma’s te vergroten door ervoor te zorgen dat organisaties hun watergerelateerde en duurzaamheidsdoelstellingen behalen. Daarbij helpen we bedrijven te voldoen aan de steeds strengere waterregelgeving, duurzame waterbronnen te creëren en water en afvalwater behandelen effectief zodat het schoon is, veilig en bruikbaar.

als u zijn toezicht houden of bijstaan met een ESG-programma en zijn van plan een rapportagekader in te voeren dat merken waterproblemen een strategische en operationele prioriteitNeem voor hulp contact op met onze afvalwater- en waterexperts. Wij wil laten zien hoe u het raamwerk implementeert en voldoen aan jouw duurzame doelen met innovatief technologieën en oplossingen thoed zal een grotere bedrijfswaarde opleveren voor uw organisatie, haar belanghebbenden en investeerders.

Voor meer informatie kunt u ons bellen op +1 877 267 3699 of een e-mail sturen naar customersupport@genesiswatertech.com. We kijken ernaar uit u te helpen uw watergerelateerde ESG-nalevingsdoelstellingen te bereiken.